Välkommen till ST-dagarna 2023!
Skövde 11-13 oktober

Välkommen till
ST-dagarna 2023!
Skövde 11-13 oktober

Om ST-dagarna

Den nationella kongressen för Sveriges blivande specialister i allmänmedicin anordnas i år på Kulturhuset i Skövde. Den 11-13 oktober samlas flera hundra ST-läkare från hela landet för att lyssna till inspirerande föreläsningar, delta i seminarier och gemensamt diskutera hur vi tillsammans kan bygga broar för en jämlik vård.  

Årets tema är jämlik vård och vi vill ta ett brett grepp på ämnet och belysa de utmaningar sjukvården står inför när det gäller att erbjuda hela befolkningen en jämlik vård, men också inspirera till förändring genom att lyfta fram positiva exempel på verksamheter och initiativ som har bidragit till ökad jämlikhet i vården.