Titel föreläsning: Jag kan inte ha det så här!

Uppåt hälften av alla som söker sjukvård presenterar funktionell problematik, ett område som blivit den västerländska vårdens blinda fläck. I den här föreläsningen bidrar Arwa Josefsson (specialist i allmänmedicin och psykiatri samt leg.psykoterapeut) med sin kunskap om diagnostik, användbara förklaringsmodeller och behandlingsriktning av dessa tillstånd.

stdagarna talare

Arwa Josefsson

Specialistläkare

Specialist i allmänmedicin och psykiatri, leg.psykoterapeut.