Titel föreläsning: Gemensam handlingskraft för fast läkarkontakt!

För att säkra framtiden för primärvården och för att kunna närma sig 1 på 1100 behövs mod och handlingskraft. Region Västerbotten berättar om hur de konkret arbetar för att attrahera nya ST-läkare och för att behålla befintliga specialister i allmänmedicin. Frågan kräver samarbete på olika nivåer och vi får här även höra hur Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner och Praktikertjänst arbetar med frågan och tillsammans stödjer utvecklingen.

Maria A Hilberth

Enhetschef, Socialstyrelsen

Sara Banegas

Chefsläkare, Praktikertjänst

Helena Nilsson

ST-läkare, Region Västerbotten

Amrei Wallmark

Distriktsläkare, Region Västerbotten

Moderator: Susanne Steen

Specialist i allmänmedicin, Sveriges Kommuner och Regioner