Fuskarna: Om Macchiarini och andras svek mot vetenskapen

Det är långtifrån ovanligt att forskare fuskar (oredlig forskning). I anförandet fokuserar jag på fyra frågor:

  • Vem blir fuskare och varför?
  • I vilka miljöer frodas fusket?
  • Vilka är offren?
  • Vad kan göras för att stävja fusket?

Jag kommer att utgå från några anslående exempel på fuskande forskare och de konsekvenser deras fusk haft för alltifrån enskilda individer till respekten för vetenskapen i stort. Slutligen tar jag kort upp fejk news om hälsa och sjukdom i media.

Kjell Asplund

Professor emeritus, Umeå universitet

Professor emeritus i medicin vid Umeå universitet. Styrelseordförande för Socialstyrelsen och vice ordförande för Cancerfonden. Tidigare bland annat ordförande för SBU och Statens medicinsk-etiska råd, vetenskaplig sekreterare i överklagandenämnden för etikprövning och flera utredningsuppdrag, exempelvis om Macchiarinifallet. Publicerade 2021 en bok om forskningsfusk.