Titel föreläsning: Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom är vanligt och kan vara allvarligt. Hur upptäcker vi det? Kan vi bromsa försämring? Hjälp – kreatinin och kalium stiger! Är alla äldre njursjuka? Ska alla ha samma behandling?

stdagarna

Per Dahlberg

Överläkare

Överläkare på Njurmedicinenheten, Capio Lundby Specialistsjukhus i Göteborg. Tidigare arbetat som specialist på länssjukhus i 20 år. Har även arbetat med regionala riktlinjer och läkemedelsfrågor. Föreläser återkommande om kronisk njursjukdom.