Tema Övervikt – föreläsningar och paneldebatt.

Obesitas: orsaker, koppling till hälsofaktorer och bemötande

st dagarna

David Gyll

ST-läkare vid Svartbäckens VC i Uppsala. Medlem i SFAMs Råd för hållbar diagnostik och behandling.

stdagarna

Erik Hemmingsson

Docent: Gymnastik och idrottshögskolan

Har forskat på övervikt i 25 år, huvudsakligen på orsaker, kopplingen till hälsa och bemötandet inom vården.