Titel föreläsning: Mat och hälsa

Matens hälsopotential – hur ett kostskifte kan gynna patienter i primärvården

Idag vet vi vilka livsmedel som är bra för hälsan och vilka som är mindre bra. Livsmedelsverket säger samma sak som American Heart Association som Världscancerfonden. Experterna är överens. Dessutom visar forskningen tydligt att långtgående koständringar både kan förebygga och reversera många av de sjukdomar som dominerar vår del av världen. Att ha god kännedom om detta ger oss som jobbar inom primärvården ett ovärderligt verktyg för att främja våra patienters hälsa.

stdagarna talare

David Stenholtz

ST-läkare allmänmedicin, specialistläkare onkologi – Gnesta vårdcentral

Tidigare överläkare i onkologi, nu ST-läkare i allmänmedicin. David har i många år föreläst för vårdpersonal och allmänhet hur maten påverkar hälsan. Han är författare till boken Kostens kraft och grundare av organisationen Läkare för framtiden.