Titel föreläsning: Borgholmsmodellen, hur går det?

Kvalitativt förbättringsarbete sker i verksamheten, inte genom toppstyrda riktlinjer, kvalitetsmått och direktiv. Under de senaste åren har Hälsocentralen i Borgholm och Löttorp på Öland genomgått omfattande verksamhetsförändringar, vilka flera till en början ansetts ganska radikala. Vad är det vi har gjort, hur av vi gjort det och vilka resultat har det medfört?

stdagarna speaker

Björn Englund

Borgholms Häslocentral

Söderkis som flyttade till Öland för att bli allmänläkare ute på landsbygden och på vägen råkade få ett chefsuppdrag.