Kloka Kliniska Val

Torsdag 10 okt | 9.20-10.00

En introduktion till Kloka Kliniska Val, den svenska grenen av den internationella rörelsen Choosing Wisely. Varför behövs Kloka Kliniska Val, vad är det, hur gör man det i praktiken, hur kan det bidra till hållbar sjukvård, och vad hindrar oss från att genomföra det?

Kloka Kliniska Val workshop

Torsdag 10 okt | 10.30-11.15

Hur kan man som ST-läkare jobba med Kloka Kliniska Val? Kort praktisk introduktion, därefter samtal i mindre grupper och uppsamling i storgrupp. Utbyte av erfarenheter från olika regioner och organisationer. Inventering av lågvärdevård att utmönstra, och sätt att göra det på.

stdagarna

Josabeth Hultberg

Svenska Läkaresällskapet

Distriktsläkare på Åby vårdcentral, Region Östergötland. Undervisar i patientläkarkommunikation. Medlem i SFAM’s råd för hållbar diagnostik och behandling (SFAM-H) och Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för Kloka Kliniska Val.