Peter Fors diabeteshandboken samt workshop om insulinbehandling

Torsdag 10 okt | 8.15-09.10

Med utgångspunkt från några patientfall tänkte jag diskutera varför vi behandlar diabetes, vad det är vi ska behandla, lite om fördelar och nackdelar med olika blodsockersänkare samt målen med behandlingen. Vad är läkarens roll i detta i relation till diabetessjuksköterskan?

Diabeteshandboken workshop

Torsdag 10 okt | 10.30-11.15

På workshopen ska det handla om grundläggande fysiologi rörande regleringen av blodsocker samt hur man praktiskt behandlar typ 2 med insulin.

stdagarna

Peter Fors

ÖL diabetesmottagningen Alingsås lasarett. Skapare av diabeteshandboken.se . Ordförande terapigrupp diabetes VGR. PRAX diabeteshandboken AB