“Jag är ju organspecialist, primärvården är människan”

Som ST-arebte gjorde Karolin Planting en kvalitativ intervjustudie med syfte att undersöka sekundärvårdsspecialisters uppfattning om allmänmedicin.

stdagarna

Karolin Planting

Bra Liv Habo Vårdcentral

Jag arbetar som distriktsläkare på Habo Vårdcentral strax utanför Jönköping. Bor i ett renoveringsobjekt tillsammans med min man och våra 3 barn. Stickar stort och smått och mest hela tiden och tycker om att fixa med min trädgård.