Balintgruppen som fortbildningsmetod – föreläsning och workshop

Välkommen att lära dig mer om arbetet i en Balintgrupp. En Balintgrupp består av kliniskt verksamma läkare som träffas regelbundet över en längre tid för att i en trygg miljö diskutera patientfall. Det kan vara patientmöten som förbryllat eller blivit svåra att hantera, som kan ha väckt starka känslor, t ex irritation, osäkerhet, hopplöshet eller rädsla. Syftet är att med kollegornas hjälp skapa en ökad klarhet i den kliniska situationen – vad som händer i mötet mellan läkaren och patienten. Balintledaren hjälper gruppen, bl a att se de emotionella och psykologiska aspekterna i mötet. Gruppens mål är professionell utveckling för dess medlemmar. Efter mötenas ömsesidiga konsultation, brukar frustrationen kunna vändas till lugn och ökad klinisk förståelse både av patienten och för sig själv som behandlare. Möjligheterna att hjälpa patienten på sikt ökar. Många ser arbetet som en individanpassad utveckling av kurserna i konsultationsmetodik.

stdagarna

Henry Jablonski

Svensk Förening för Medicinsk Psykologi (SLS)

Henry Jablonski, psykiatriker och psykoanalytiker, leder sedan 1986 Balintgrupper för ST-läkare och specialister inom såväl primärvård som slutenvård samt handleder blivande Balintgruppledare. Han är ordförande i den svenska Balintföreningen (www.sfmp.se www.balint.se) och var 2007-2013 President of the International Balint Federation.

st dagarna talare

Sonja Holmqvist

Specialist i allmänmedicin, auktoriserad Balintgruppledare

Sonja Holmquist har sen 2015 lett Balintgrupper för ST läkare och allmänläkare i Stockholm. Hon arbetar kliniskt på Gröndals vårdcentral varvat med uppdrag som Studierektor i allmänmedicin där hon är ansvarig för kurserna i konsultationsmetodik för BT- och ST läkare.