Titel föreläsning: Konsultationsmetodik

Att få träna i samtalsmetodik är enligt många helt avgörande för läkares arbetsglädje och hållbarhet. Välkommen på en påfyllning.

stdagarna

Staffan Ahlkvist

VC Bagaregatan Verksamhetschef

Specialist i allmänmedicin, verksamhetschef på VC Bagaregatan och lärare på kurser i samtalsmetodik.