Titel föreläsning:Fokuserad ACT

Ett primärvårdsanpassad & meningsfullt ”quick fix” för dina subjektivt lidande patienter

Som läkare känner vi meningsfullhet när vi kan diagnostisera och behandla biomedicinska sjukdomar. På vårdcentralen möter vi dock ofta patienter med diffusa symtom och psykiska besvär där vi känner press från patienten att ge ett ”quick fix”. När vi saknar verktyg för att hjälpa dessa patienter känner vi frustration och hjälplöshet. En strategi är att avvisa eller hänvisa patienten vilket ofta inte upplevs tillfredsställande i vårt kundcentrerade samhälle. Vi kan också erbjuda medikaliserande utredningar och behandlingar som vi egentligen inte tror på. Bägge strategierna riskerar att leda till en känsla av meningslöshet. Som tur är finns ett tredje vägval, det stavas ACT och kommer att belysas under sessionen med konkreta patientfall och du får med dig tre konkreta verktyg som du direkt efter sessionen kan börja använda i mötet med dina patienter. Ta gärna med fall som du skulle vilja ha hjälp med.

stdagarna talare

Hamed Shayegh

Allmänläkare

Hamed Shayegh är 44år, gift med fyra barn. Specialist i allmänmedicin sedan 2016, vårdcentralen Ekensberg, Nyköping.

Hamed jobbar 75% kliniskt, har en lista på 1100 som innefattar ett område med många utlandsfödda samt personer med låg hälsolitteracitet. Handleder AT- och ST-läkare och gör kompetensvärderingar via SFAM och är engagerad i SFAMs nätverk psykisk ohälsa. Hamed Shayegh är intresserad av patientcentrering, helhetstänk och att hjälpa människor till ökad känsla av sammanhang, autonomi och funktion på lång sikt.